ТПКИ “Виктория”

Представяне:Viki_1
ТПКИ ”Виктория” е правоприемник на ТПК ”Пострадали от войните и фашизма”. Това е една от първите Кооперации за трудоустроени лица в нашата страна. Създадена е в края на 1950 г. от 13 души – военноинвалиди.

През 1989 г. Кооперацията приема името ТПК ”Виктория”.
Първоначалната дейност на Кооперацията е за преработване на късовлакнести влакна. През следващите години развива и други дейности, като производство на мрежи, чанти, колани, кошници, стелки, картонени изделия, ръчно и машинно плетиво, конфекция и др.
От 1964 г. тя се специализира за производство на бебешки и детски облекла-трикотаж, като постепенно отпадат някои странични дейности.
От 1971 г. произвежда бебешки памучен линксов трикотаж, единствен в страната. Производството е търсено от търговските организации. Търговската марка е гаранция за красиви, модни и удобни бебешки и детски облекла.
Производствените мощности се разрастват и в края на 80-те години на миналия век броят на работещите достига 1500 човека.
С настъпването на глобалните промени в България в началото на 90-те години на миналия век започват сривовете за произвежданите стоки от кооперацията за българския пазар. Това оказва огромно влияние върху производството – то започва да се свива все повече и повече. Вносът на бебешко и детско облекло се оказва сериозен конкурент. Силно намалява броят на производствениците. Кооперацията, подобно на не малка част от производствените предприятия, се ориентира към работа на ишлеме и от 1999 г. Основен дял в производството заема работа на  ишлеме за Испания и други държави.

Социална политика:
ТПКИ „Виктория” осигурява на своите членове допълнителна подкрепа чрез:
– предоставяне на ваучери за храна;
– осигуряване на абонаментни карти за транспорт до работното място и обратно;
– ежегодно посещение на балнеологичните и рехабилитационни центрове на НС на ТПК;
– участие в курсове, организирани от Центъра за професионално обучение към НС на ТПК, с цел повишаване на професионалната квалификация.

Дейности:
Производство на бебешки и детски облекла, памучен и вълнен трикотаж, постелъчно бельо, търговски марки и етикети, пластмасови части, шевни и галантерийни изделия, медицински колани и бандажи, стелки, извършване на шивашки и плетачни  услуги.
ТПКИ „Виктория” разполага със собствена сграда и два производствени цеха с над 150 шевни машини. Участва в панаири и изложения, организирани от Националния съюз на трудово-производителните кооперации. Печели проекти, един от които е: „Здравословни и безопасни условия на труд” към МТСП.Viki2
Произведената от кооперацията продукция е с високо качество и има изключително голям успех на пазара за детски и бебешки облекла. Търсена е от търговци както в България, така и в чужбина.
Основната цел на кооперацията е да разшири производството си, да намери реализация на произведената стока и да даде шанс на повече хора с увреждания да работят.
Постигнати резултати:
В Кооперацията работят хора с увреждания, които представляват 45% от наличния състав. Кооперацията поддържа патентована търговска марка „VIKI”.viki
За постигнати успехи кооперацията многократно е награждавана от Градския съюз на ТПК, печелила е различни конкурси в Пловдив, а за група бебешки и детски облекла има награда „Златни ръце”.
ТПКИ „Виктория“ участва с малки колекции на международния Пловдивски панаир и други форуми. Облеклата им са високо оценени от български и чужди посетители. През 2010 г. на Viki4изложението на Международния панаир Пловдив „Бебешки комплект Вики-3 части” получава Златен медал и диплом.
Работата за износ изисква много усилия от целия персонал. За да бъдат задоволени изискванията на клиентите, през 2005 г. в Кооперацията се създава, внедрява и поддържа съвременна система за управление на качеството на основата на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Тя е съвкупност от процеси, отговорности и структурни звена, осигуряващи качество на произвеждания продукт и непрекъснатото му усъвършенстване.