“Дибико” ЕООД

Представяне:

  Дружеството е създадено през 2012 г. по решение на Общото събрание на ТПК „Димитър Благоев“ за осигуряване и социално включване на хора с увреждания. В 4 шивашки ателиета се извършват услуги за населението – предомно поправки на облекла.

  Добрите резултати на ”Дибико ЕООД” до голяма степен се дължат на демократичното управление типично за кооперациите, което е подсилено със специфично квотно представяне на основните практикувани професии в Управителния съвет.DB2

 Социална политика:

  Комисията за Социална Дейност (КСД) на Кооперацията провежда силна социална политика насочена и към членовете на Дружеството:

- покриване на 40% от разходите за: таксите за детска градина, стойността на карта за балнеолечение, транспортните разходи на живеещите извън София;

- предоставяне на средства за лечение на боледуващи;

- осигуряване на профилактични прегледи: УНГ, офталмолог, кардиолог, уролог, психолог, невролог, като прегледите се извършват в медицински център, с който Кооперацията е сключила договор за осигуряване на преференциални цени за членове-кооператори;

- чрез ЦПО към НС на ТПК са осигурени курсове за професионално обучение.

Дейности:

  Основната дейност на Дружеството е ушиване на облекла по поръчка, изработка на конфекция( предимно лека дамска), репаратура на дрехи.

Постигнати резултати:

 Възприетият принцип за постоянно повишаване квалификацията на изпълнителските кадри, в съчетание с екипност между икономически и технологични специалисти дава отлични резултати – осигуряване на устойчива заетост на 30 човека (40% от тях хора с увреждания), ежегодна печалба, гарантираща ръст на работната заплата и дивидент в размер на 40% от внесения дялов капитал за всеки член-кооператор.

cer

  Осигурени са здравословни условия на труд за всички работещи.За шевната промишленост липсват квалифицирани млади работници. Ежегодно се провеждат курсове за повишаване квалификацията на кадрите. Няма деление на възрастни и млади, напротив по-възрастните предават своя опит на по-младите и се учат на някои новости от тях. Възрастните се чувстват равнопоставени и комфортно, тъй като всеки има сигурно, самостоятелно работно място.

  Предвид неритмичната работа, а в определени моменти липса на такава, кооперацията се старае да осигурява работа на ДИБИКО, като подизпълнител за изработване на конфекционни облекла на водещи западноевропейски фирми от Германия, Австрия, Испания и Франция.

  За създаване на европейски съвременен вид на помещенията и обновяване на остарелия машинен парк предстои фирмата да кандидатства по програми на АХУ. В настоящия момент ДИБИКО предоставя на своите клиенти ушиване на облекла по индивидуални мерки, както и дребни шивашки услуги и се специализира в изработването на униформени облекла за училища и фирми. Фирмата изработва облекла и за търговската мрежа в страната, предназначени за ежедневието на деловата жена.

DB_4

Leave a Reply