Заключение

  Събраните в наръчника добри практики показват възможностите за мултиплициране на добрите резултати постигнати в кооперациите от системата на НС на ТПК. Нормативната база в страната осигурява основата, върху която чрез надграждане и модифициране с цел фокусиране върху целесъобразността и ефективността на средствата за провеждане на социални политики е възможно да се приложат разработени и пригодени за нашите условия италиански модели на добри практики.

 

Leave a Reply