ММ и КП на НС на ТПК

mm

 

Магазинна мрежа на НС на ТПК

  От началото на 2013 г. НС на ТПК стартира реализация на програма за създаване и развитие на магазинна мрежа(ММ) на НС на ТПК. Основната цел на програмата е подпомагане развитие на собствено производство чрез осигуряване пласмент на вътрешния пазар в собствена верига търговски обекти. За постигането на тази цел програмата осигурява на всички участници:

- ясен, работещ и широко приет регламент;

- единна визия на всички търговски обекти(оформление на витрина, лого на ММ на НС на ТПК, етикети, опаковки);

- съдействие при осигуряване на необходимото търговско оборудване;

- подкрепа при подбор на персонала, повишаване неговата квалификация и ефективност;

- информационен център на НС на ТПК, отчитащ движения на материални потоци, чрез който всеки производител има възможност да проследи движенията на неговите продукти в търговските обекти;

- осигурена ниска стойност на транспортните услуги от производителя до търговския обект(чрез рамков договор с куриерска фирма);

- периодични проучвания на пазара (потребителски нагласи и очаквания, потенциал, пазарни ниши);

- анализ на дейността на всеки търговски обект, по икономически, маркетингови и стратегически показатели подпомагащ непрестанното повишаване на постигнатите резултати;

- възможност за развитие на електронна търговия;

- подкрепа при развитие на маркетингови кампании;

- рекламни материали;

  Проведените анкетни проучвания показаха, че българския пазар приема кооперативните продукти, определяйки ги като качествени, надеждни и ценово балансирани. Наред с това, данните показват необходимостта от осъвременяване на дизайна, търговската опаковка или определени детайли на предлаганите продукти. Тези резултати насърчават все повече кооперации да се присъединяват към магазинната мрежа на НС на ТПК.

mm1

Към настоящия момент обектите включени в магазинната мрежа са:

- Магазин за дамско облекло – гр. София;

- Магазин за детско, юношеско, дамско и мъжко облекло, детски играчки и обувки – гр. София;mm2

- Магазин за дамско облекло – гр. Благоевград;

- Магазин за битови стоки, дамско, детско и работно облекло – гр. Самоков;

- Магазин и склад за търговия на едро с дамски, мъжки, детски дрехи, играчки, обувки, домашни потреби – гр. Плевен.

През 2014 г. предстои да бъдат разкрити:

- Магазин за детско, дамско и мъжко облекло – гр. София;

- Магазин за детски дрехи, играчки и обувки – гр. Благоевград;

- Магазин за детски дрехи – гр. Варна

  Картова програма на НС на ТПК

kpГлавната цел, която си поставя картовата програма на НС на ТПК е: формиране на престижна общностна принадлежност на всички член кооператори и заети лица в системата на ТПК посредством пряка и ясно изразена социална подкрепа за тях и техните семейства, осигурявайки широк спектър от стоки и услуги в рамките на системата на НС на ТПК и извън нея.

  Първите кооперации, които се включват в програмата са ТПК „Димитър Благоев“ и ПК „Нов свят”. НС на ТПК осигури специализирана техника за отпечатване на картовия носител, която гарантира ниска себестойност и висока скорост на отпечатване.

  Стоки и услуги, които ще се предлагат с намаление: облекла и обувки, домашни потреби, лекарства, хранителни стоки, транспортни услуги, туристически услуги, ремонт на домакински електроуреди, ученически пособия и канцеларски материали, мебели, текстилни изделия и др.

Leave a Reply