Teencoop

1

 

Представяне:

В началото на март 2010г. Директорът на гимназия „”F. Ferrucci” в град Ларсиано, Италия основава съвместно с родителите на учениците в девети и десети клас, училищното настоятелство и самите ученици асоциация за кооперативно обучение. 2Проектът обхваща създаване на ученическа кооперация с членове ученици, подпомагана от външни експерти с цел обучение на учениците в кооперативните принципи и ценности и тяхното практическо приложение.

Дейности:

3Дейностите на Кооперацията са организирани в 3 етапа. На първи етап се конституира Кооперацията, дава и се име, провеждат се избори за органи на управление – всички дейности симулират в пълна степен разпоредбите на Италиянското кооперативно законодателство. Всеки член на Кооперацията внася (след изрично разрешение на родителите) дялова вноска в размер на 2 Евро.

 4

Втория етап от дейностите обхваща поставянето на цели и задачи. Учениците разизскват на общо събрание предложенията на всеки член и систематизират следните цели и задачи на ТийнКооп:

 • Организиране на мултиетническа вечеря целяща интеграция на учениците от различните етнически групи чрезтехните културни ценности и специфична национала кухня;
 • Провеждане на Великденска лотария;
 • Осъществяване на заключителен базар.

Събраните средства под формата на дялови вноски Кооперацията инвестира в закупуване на липсващи материали. Членовете с доброволен труд произвеждат разнообразни продукти за предлагане на лотария и заключителен базар.

По предложение на Управителния съвет, общото събрание на кооперацията приема набраните средства да се дарят за закупуването на линейка в памет на техен съученик, загинал в автомобилна катастрофа, за построяване на училище в близко село и чрез събиране на хранителни продукти – приют за бездомни животни.

Постигнати резултати:

Социални ефекти – проекта е изключително успешен в социален план:

 • всички проведени дейности сплотяват членовете на кооперацията и привличат симпатии на много ученици, които припознават кооперативната идея, принципи и ценности;
 • изключителен възпитателен ефект за всички участници в поставените задачи. Следва да се отличи специално повишената етно-културна толерантност;

5

 • членовете на Кооперацията се възпитават в основните икономически принципи, чрез практически задачи в реални условия.

Измеримите резултати са следните:

 • Продажбите в заключителния базар осигуряват дарение на над 400 евро за закупуване на линейка в памет на съученик, загинал в автомобилна катастрофа;
 • От продажба на лотарийни билети са събрани над 800 Евро, дарени за построяване на училище в село Njiro;
 • Дарени храни на приют за бездобни животни:
  • Ориз: 18 чувала;
  • Наденица: 2 кг.
  • Храна за големи кучета: 32 кг.
  • Храна за малки кучета: 62 кг.
  • Котешка храна – буркани: 37 бр.
  • Кюфтета за кучета: 23 кг.
  • Кюфтета за котки: 4 кг.
  • Анатомични яки: 2 бр.
  • Облекла за кучета: 2 к-та
  • Одеяла: 4 бр.
 • Създадени са фейсбук страница и блог на Кооперацията http://www.teencoopferrucci.blogspot.com/

      https://www.facebook.com/teencoop.ferrucci ;

Благодарение на обществения и медиен интерес членове на Кооперацията започват да видят редовно своя колонка в местния вестник.

Leave a Reply